Köpvillkor

Tillämplighet
Dessa köpvillkor är tillämpliga i fall Svensk eller annan tillämplig lag ej föreskriver villkor som är i konflikt med detsamma. För privatkonsumenter gäller Konsumentköplagen samt Distansavtalslagen, och för företag - Köplagen.

Beställning
Är beställaren under 18 år skall målsmans tillstånd inhämtas av beställaren innan beställningen genomföres. Beställning som göres i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt som medför att vi lider ekonomisk eller annan skada polisanmäles.

Priser
Alla priser som anges på våra sidor är inklusive moms. Betalning sker via klubbbetalning alt medlemsbetalning. Vilket av alternativen bestäms av klubbansvarig i samråd med Team Sportia.
Vid medlemsbetalning finns det flera olika betalalternativ, alltifrån att man betalar i butik till att få sina varor hemskickade med paket via DHL eller Postnord och betalar med Dibs alt faktura. Kontakta oss så tar vi fram bästa lösningen för er.

Leveranstider
Definitiv leveranstid kommer efter bekräftad beställning av klubbadministratören. Leveranstid varierar alltifrån 1 vecka till 7 veckor beroende på vilket varumärke som beställs samt när sista beställningsdag är. Vi förbehåller oss rätten att stryka ej levererbar vara från order, och då givetvis med prisavdrag för densamma. Önskar kund därefter beställa annan vara är detta att betrakta såsom en ny order. Delleverans av order sker endast på kunds begäran och medför ytterligare fraktkostnad för kund.

Leveranser
Alla leveranser sker med brev eller paket via DHL eller Postnord. Det är på köparens ansvar att tillse att den adress som uppgivits till oss vid beställningstillfället är korrekt.

Fraktkostnad
Fraktkostnader tillkommer vid klubbetalning om inte varor hämtas ut på plats i Team Sportia Ekhagen. Vid medlemsbetalning är denna kostnad medräknad vid beställningen.

Avbeställning
Avbeställning av order är endast möjlig genom klubbadministratör alt Team Sportia innan bekräftad order är lagd.

Ångerrätt
Ingen ångerrätt finns då dessa produkter är tillverkade åt köparen efter köparens beställning. 

Reklamationer
Skulle du få en defekt eller fellevererad vara ska du kontakta oss omgående, senast inom 1 vecka. Skicka tillbaka varan i det skick som den mottogs åtföljd av en skade- eller felanmälan. Den fellevererade varan skall vara i oanvänt och oskadat skick. Returnera varan tillsammans med en kopia av din faktura.

Returer
Vi förbehåller oss rätten att ersätta defekt vara med likvärdig i fall identisk vara ej finnes tillgänglig vid tillfället för åtgärd av returnerad vara.

Information
Vi förbehåller oss för fel i information, samt fel i specifikation, på samtliga i vårt sortiment förekommande produkter. Alla bilder på våra sidor skall ses som illustrationer, och vi kan ej heller garantera att bild återger varans exakta utseende.

Tvist
Vid tvist där köparen är privatperson har vi som policy att alltid följa Allmänna Reklamationsnämndens (ARN) rekommendationer. Force MajeureI händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter, samt därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll vilken ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från vår sida, som gör att vi ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att vi befrias från våra förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.